>>Patiëntenorganisaties benadrukken het belang va...

 

Patiëntenorganisaties benadrukken het belang van keuze informatie bij health checks

06-03-2015

In haar rapport pleit de Gezondheidsraad voor meer keuzevrijheid voor patiënten en consumenten, maar vraagt terecht ook aandacht voor het voorkomen van mogelijke negatieve effecten van health checks. Health checks die zich richten op aandoeningen waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is, moeten volgens de Raad (streng) gereguleerd worden. De Raad vindt een onafhankelijke nationale screeningscommissie een goed idee. De noodzakelijke maatregelen zouden op Europees niveau moeten worden ingebed.

De maatregelen die de Gezondheidsraad voorstelt benadrukken vooral het belang van regulering door de overheid, maar zullen de consument of patiënt op de korte termijn echter weinig brengen. Uitgaande van hun persoonlijke situatie willen gebruikers zelf kunnen beslissen of zij in Nederland of in het buitenland een health check willen doen. Toerusting van burgers en patiënten heeft daarom prioriteit.

Gebruikers van deze tests vinden betrouwbaarheid erg belangrijk. Dat blijkt uit een meldacties van Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond waaraan 12.000 mensen deelnamen. Zij noemden betrouwbaarheid het belangrijkste aspect waaraan (zelf)tests moeten voldoen. Er moet goed inzicht in de betrouwbaarheid van (zelf)tests komen. En die informatie moet ook beschikbaar zijn. Alleen dan kunnen mensen een goed geïnformeerde keuze maken.

De VSOP, Consumentenbond, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Coeliakie Vereniging en Patiëntenfederatie NPCF werken momenteel aan keuze ondersteunende informatie voor patiënten en consumenten over gezondheidstests. Zodra die informatie er is, moet die breed worden verspreid en actueel gehouden worden. Ook door aanbieders van health checks. Als de betrouwbaarheid is geborgd en gebruikers goed geïnformeerd zijn kunnen health checks een goede toevoeging zijn op het aanbod in de reguliere zorg.

Nu op Twitter

RT @NPCF: Website #CheckdeCheck helpt consumenten door doolhof van #gezondheidstests > npcf.nl/nieuws/nieuws/…

RT @NPCF: Website #CheckdeCheck helpt consumenten door doolhof van #gezondheidstests > npcf.nl/nieuws/nieuws/…