Checkdecheck.nl helpt u kiezen

Overweegt u gebruik te maken van een bepaalde (medische) zelftest en wilt u weten of het onderzoek betrouwbaar is, of nuttig voor u kan zijn? De website checkdecheck.nl wil u daarbij helpen!

Deze site geeft eerst algemene informatie allerlei vormen van gezondheidsonderzoek zonder dat er sprake hoeft te zijn van klachten en waar u ook zelf voor kunt beslissen, zoals diverse zelftesten en thuistesten (zoals de zwangerschapstest), genetische testen,  bevolkingsonderzoek en vragenlijsten op internet. Dit is onderverdeeld in drie categorieën.

Als u vervolgens naar "Wel of niet testen?" gaat krijgt u suggesties, middels vragen en tips, die u kunnen helpen bij uw keuze om wel of niet gebruik te maken van zo'n zelftest of gezondheidscheck.

Heeft u suggesties voor verbetering? We horen het graag, zodat we de site verder kunnen verbeteren.

Het laatste nieuws

De Volkskrant over 'wearables'

Iedereen kan eigen gezondheid in de gaten houden; maar is de arts daarbij gebaat? De moderne patiënt stelt zijn eigen diagnose.

Lees verder

Tweede Kamer wil betere voorlichting health checks

De Tweede Kamer wil onafhankelijke, betrouwbare en specifieke informatie over health checks

Lees verder

Nu op Twitter

RT @NPCF: Website #CheckdeCheck helpt consumenten door doolhof van #gezondheidstests > npcf.nl/nieuws/nieuws/…

RT @NPCF: Website #CheckdeCheck helpt consumenten door doolhof van #gezondheidstests > npcf.nl/nieuws/nieuws/…